Skip to content

Prevajanje in tolmačenje

Storitve prevajanja in tolmačenja z več kot 200 prevajalci in tolmači

Euroservis nudi svojim strankam storitve prevajanja in tolmačenja, pri čemer razpolaga z ekipo več kot 200 visoko kvalificiranih prevajalcev in tolmačev ter tako zagotavlja prevajanje besedil in tolmačenje v več kot 85 jezikovnih kombinacijah, med katere spadajo naslednji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, kitajščina, japonščina, arabščina, slovenščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, ruščina, bolgarščina, albanščina, madžarščina, romunščina itd.

Vse naše jezikovne storitve opravljajo strokovnjaki, ki imajo diplomo iz prevajanja/tolmačenja, s čimer je zagotovljena najvišja kakovost.

Podroben opis ponujenih storitev:

Prevodi

ekonomska, pravna, znanstvena, tehnična in poslovna besedila ter sodni prevodi.

Pomožne storitve

kot so overovitve tekstov, sodni prevodi, lektoriranje besedil in priprava povzetkov.

Tolmačenje

konferenčno - simultano, konsekutivno in chuchotage (šepetano tolmačenje).
za pogajanja - srečanja na sedežih podjetji, birojev ter pisarn, poslovna pogajanja (telefon, splet, e-pošta).

Tehnične storitve

kot so tehnična podpora in priprava naprav za simultano tolmačenje (kabine, sprejemniki, snemanje tolmačenj).

Simpoziji in delavnice

Organizacija dogodkov, seminarjev, simpozijev

Euroservis lahko poskrbi za pripravo in izvedbo dogodkov, simpozijev in delavnic ter srečanj na lokalni ali mednarodni/čezmejni ravni. Pri izvedbi večjih dogodkov naše podjetje sodeluje tudi s partnerji, ki so povezani z združenjem URES-SDGZ in nudijo različne storitve v sodelovanju z več kot 80 gostinskimi podjetji.