Skip to content

POSLOVNI NAČRT

Euroservis vam zagotavlja podporo pri oblikovanju poslovnega načrta

Ko zaprošate za bančno posojilo, iščete vlagatelje ali želite sodelovati na razpisih za dodelitev finančnih sredstev, morate predložiti POSLOVNI NAČRT, t.j je poslovni plan za obdobje najmanj treh let. Euroservis vam zagotavlja podporo pri oblikovanju poslovnega načrta, ki obsega:

  • razvojni načrt podjetja in razvojni načrt za posamezne izdelke/storitve;
  • strateški marketinški načrt in tržno analizo;
  • prodajne cilje in strukturo prihodkov ter odhodkov;
  • finančni in ekonomski načrt ter povezane kazalce.

Področja, kot so poslovna strategija, tržna prednost, dejavniki tveganja in analiza denarnih tokov ter obratnega kapitala so ključni elementi takšnega dokumenta in so obenem temelj za opredelitev internih smernic in organizacije proizvodnih aktivnosti v podjetju.