Skip to content

Internacionalizacija podjetij

Svetovanje in podpora slovenskim ter hrvaškim podjetjem v Italiji

Euroservis nudi podporo in svetovanje slovenskim ter hrvaškim podjetjem in podjetnikom med potekom internacionalizacije v Italiji.

Internacionalizacija podjetja v Italiji je posebno zanimiva iz sledečih razlogov:

  • možnost pridobitve državnih in evropskih subvencij ter nepovratnih sredstev;
  • izredno učinkovit in strokovno usposobljen kader;
  • dobra prometna infrastruktura.

Euroservis in mreža združenja URES-SDGZ nudita vso potrebno tehnično pomoč in nabor konkurenčnih storitev, ki so prilagojene potrebam posameznega podjetja.

Osnovne informacije

Predhodna ocena najbolj primerne vrste poslovnega subjekta za poslovanje v tujini in urejanje vseh potrebnih obveznosti, ki so povezane z opravljanjem dejavnosti. Preverjanje specifičnega sektorja ter iskanje morebitnih strateških partnerjev, priprava profila države, tržne raziskave, študija izvedljivosti, priprava poslovnega načrta in morebitnih finančnih orodij na področju internacionalizacije.

Ustanovitev podjetij, računovodstvo, plače

Svetovanje pri ustanavljanju podjetja ali drugih poslovnih subjektov. Storitve računovodske narave in davčne napovedi, pomoč pri izračunu in vodenju plač, upravljanje s kadri. Strokovno svetovanje pravne, notarske in davčne narave.

Poslovna partnerstva

Za iskanje podjetij in partnerjev v podobnih ali dopolnilnih sektorjih: kontakti z institucionalnimi organi in strateškimi partnerji; podatkovne zbirke nacionalnih združenj podjetnikov, kot sta Confindustria in Camera di commercio, ki združujeta italijanska podjetja.

Nepovratna sredstva in financiranje

Svetovanje in pomoč pri pridobivanju regionalnih in nacionalnih italijanskih nepovratnih sredstev za internacionalizacijo podjetij; Informacije o evropskih tipih financiranja, razpisih in možnostih v Sloveniji, na Hrvaškem ali v drugih državah; Priprava projektne dokumentacije za predložitev prošenj za dodelitev finančnih sredstev.

Raziskave in inovacije

Sodelovanje in usklajevanje z javnimi in zasebnimi partnerji v okviru raziskav in inovacij (univerze, raziskovalni inštituti, inkubatorji, visokotehnološka podjetja); Raziskave in upravljanje s prispevki in finančnimi sredstvi; Možnost vzpostavitve poslovne dejavnosti na visokotehnoloških območjih, kot so inkubatorji in tehnološki parki.

Prevajanje in tolmačenje

Priprava dokumentacije, ki je potrebna za ustanovitev in delovanje podjetja v italijanskem jeziku; Storitve tolmačenja za poslovna srečanja s potencialnimi strankami ali partnerji.

Druge storitve

Možnost spremljanja in nudenja storitev podjetjem tudi v državah nekdanje Jugoslavije (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija) in srednjeevropskih ter vzhodnoevropskih državah preko lastnih poslovalnic ter podružnic ali krajevnih strateških partnerjev.