Skip to content

EGIZ in EZTS

Ustanovitev EGIZ in EZTS

Euroservis ima bogate izkušnje tudi z ustanavljanjem in upravljanjem z institucionalnimi modeli čezmejnega povezovanja, zlasti z modeloma EGIZ – Evropsko gospodarsko interesno združenje in EZTS – Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.

Kaj je EGIZ

Cilj EGIZ -a – Evropskega gospodarskega interesnega združenja – je združiti znanja in vire gospodarskih akterjev vsaj dveh držav članic EU, zato da se zagotovi ustrezna podpora dejavnostim subjektov, ki združenje sestavljajo. Euroservis je preko svojega hčerinskega podjetja Evropski center d.o.o. že leta 2009 ustanovil prvi EGIZ med Italijo in Slovenijo GEIE Net Europe – It & Public administration med Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino in Univerzo na Primorskem – univerzitetni inkubator s podjetjem Evropski center d.o.o. Drugi EGIZ je Euroservis ustanovil januarja 2013 z javno-zasebnim italijansko-slovenskim partnerstvom in japonskimi podjetji s področja domotike, energetske učinkovitosti in inteligentnih stavb.

Euroservis trenutno z organizacijskega, formalnega in pravnega vidika spremlja več javnih in zasebnih subjektov za ustanavljanje prihodnjih EGIZ med Italijo in Hrvaško, Slovenijo in Hrvaško ter med Italijo, Slovenijo in Hrvaško.

Kaj je EZTS

Združenje EZTS predstavlja obliko čezmejnega sodelovanja s pravno osebnostjo in pravno sposobnostjo med dvema ali več območji, ki se nahajajo v različnih državah EU. Člani EZTS so javne ustanove. Namen združenja je premagovanje težav, ki nastajajo pri izvajanju postopkov sodelovanja na območjih z različnimi zakonodajami in postopki ter lajšanje izvajanja skupnih nalog. S pomočjo EZTS so lahko občine in druge javne ustanove organizirane v pravno obliko, ki čezmejnemu organu zagotavlja avtonomnost, zaradi česar EZTS predstavlja koristno orodje za razvoj čezmejnega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi.

Euroservis je nudil podporo prvemu EZTS med Italijo in Slovenijo, in sicer EZTS GO med občinami Gorica, Nova Gorica ter Šempeter-Vrtojba, z delovanjem na naslednjih področjih:

  • evropska referenčna in notranja izvedbena zakonodaja;
  • pristojnosti, dodeljene EZTS in predpisi za zadevna področja;
  • priprava predpisane in računovodske dokumentacije.

Euroservis spremlja občino Milje (Muggia) v postopkih preverjanja in ustanavljanja prvega EZTS med tremi evropskimi državami na območju severnega Jadrana, za oblikovanje partnerstva med italijanskimi, slovenskimi ter hrvaškimi občinami.