Skip to content

Dostopanje do ugodnih virov financiranja

Euroservis nudi podporo pri dostopanju do ugodnih virov financiranja, brez katerih izvedba vašega projekta ne bi bila možna.

Podjetja imajo danes na voljo tri načine dostopanja do virov financiranja:

  • iz virov podjetja ali iz lastnih virov
  • pri bančnih ustanovah
  • na podlagi dostopanja do ugodnih virov financiranja

Ugodni viri financiranja izhajajo iz strukturnih in ne-strukturnih skladov, ki jih zagotavljajo Evropska Unija, posamezna država članica, dežela ali določena ustanova po pogojih, ki so ugodnejši od tržnih pogojev.

Namen ugodnih virov financiranja je podpirati inovacije in naložbe podjetij s ciljem spodbujanja podjetništva na nacionalni ravni, večanja konkurenčnosti obstoječih podjetij in nastajanja novih poslovnih okolij.

Euroservis na podlagi 15-letnih izkušenj na področju načrtovanja evropskih projektov nudi podporo in pomoč podjetjem pri dostopanju do ugodnih virov financiranja kot orodij za pospešitev njihove rasti in konkurenčnosti.

METODA

Pri iskanju ugodnih virov financiranja nas v prvi vrsti vodi individualen, naročniku prilagojen pristop.

S pomočjo Evropske analize opravimo za naročnika individualno prilagojeno raziskavo vseh subvencij, financiranj in razpoložljivih davčnih olajšav na evropskem, nacionalnem, deželnem in pokrajinskem nivoju. Ob tem ves čas upoštevamo značilnosti vašega podjetja: velikost, področje poslovanja in geografsko umeščenost.

V Euroservis-u za tem pomagamo oblikovati strategijo načrtovanja investicij, pri čemer zagotovimo individualno prilagojeno svetovanje. Naročniku pomagamo prepoznati najboljšo rešitev, pri čemer ima na voljo:

  • enkratno vodenje projekta
  • neprekinjeno sodelovanje, sklenjeno s posebnimi naročniki*

V obeh primerih pri Euroservis-u poskrbimo za vse faze:

  • načrtovanje: pisna izpolnitev projektnega predloga ter pridobitev vse potrebne dokumentacije;
  • predložitev vloge: predložitev projektnega predloga v imenu podjetja;
  • poročanje: ustrezna predložitev dokazil o stroških je predpogoj za hitrejše zagotavljanje sredstev. Euroservis vodi in podpira podjetje skozi celotno fazo poročanja, ki terja veliko natančnosti in je zelo pomembna;
  • takšno storitev zagotavljamo tudi v primeru, ko naročniku projektni predlog napiše in predloži tretja oseba.

*Načrtovanje in predložitev neomejenega števila projektov ob zagotavljanju rezultatov. Tudi vaše podjetje je za nas posebni naročnik – obrnite se na nas in predstavili vam bomo vse podrobnosti.