Skip to content

Digitalizacija podjetij in industrije 4.0

Svetovanje

Zakon o proračunu 2020 in predpisi o NAČRTU INDUSTRIJE 4.0 so razširili paleto olajšav za podjetja in predvideli razne razpise, prispevke in olajšave za vlaganja v tehnologijo, digitalizacijo in izobraževanje s ciljem posodobitve obstoječih naprav in nabave novih strojev ter proizvodnih sredstev.

 

PREDVIDENE OLAJŠAVE SO:

maksi odbitek za naložbe v letih 2017/2018/2019 (olajšava: 40,8 %

vrednosti blaga v 5 letnih obrokih)

NOV davčni dobropis za proizvodna sredstva 4.0 od leta 2020

(olajšava z retroaktivnim učinkom: 40 % vrednosti blaga

v 5 letnih obrokih)

Olajšava t.i. “Nuova Sabatini” in drugi subvencionirani krediti za zagotovitev potrebne likvidnosti za nabavo blaga

Davčni dobropis za izobraževanje (CDI Formazione 4.0) in medpanoški skladi za izobraževanje o uporabi novih strojev

Deželni, državni in evropski razpisi za raziskovalno-razvojne projekte na temo Industrije 4.0

 

EKIPA INDUSTRIJA 4.0 družbe Friulinnova:

10 strokovnjakov: tehniki, inženirji, projektanti in osebje z izkušnjami na področju upravnega usklajevanja

več kot 350 praktičnih primerov uporabe Industrije 4.0 za stroje in

proizvodna sredstva

visoko usposobljeno strokovno osebje za pridobitev dokumentacije

in izvedbo ogledov pri strankah