SDGZ-URES

SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje od leta 1946 povezuje in zastopa interese podjetnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji na celotnem ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v Italiji. Osrednji sedež ustanove je v Trstu, s podružnicama v Gorici in Vidmu.
 
SDGZ povezuje preko 700 slovenskih in 500 italijanskih podjetnikov in je danes najvažnejša gospodarska organizacija slovenske manjšine v Italiji.
 
SDGZ se že več let zavzema za krepitev čezmejnih gospodarskih odnosov: odlični odnosi z  gospodarskimi organizacijami in inštitucijami bližnje Republike Slovenije in Hrvaške, v drugih državah (predvsem bivše Jugoslavije) s poslovnimi in javnimi subjekti ter v državah Srednje - vzhodne Evrope predstavljajo pomembno sredstvo za neposredne stike na tem področju. 

 

Osrednje aktivnosti:

 • zaščita sindikalnih interesov in pravic podjetnikov;
 • usklajevanje raznih ekonomskih sektorjev (ustava konzorcijev, oblikovanje in uresničitev obrtniških con, spodbujanje trgovine in turizma, organizacija tečajev za usposabljanje namenjene podjetnikom, itd.);
 • sodelovanje in organizacijska podpora za internacionalizacijo podjetij;
 • prevodi poslovne, tehnične in sodne narave;
 • tolmačenja in povezane storitve.

 

Kontakti

Trst
Ulica Cicerone, 8
34133 Trst
Tel.: +39 040 67248
Fax: +39 040 6724850
info@ures.it

Gorica
KB Center
Korzo - Corso Verdi, 51
34170 Gorica
Tel.: +39 334 9475975
Fax: +39 040 6724850
gorizia@ures.it

Čedad
Ulica Manzoni, 31
33043 Čedad
Tel.: +39 0432 730153
Fax: +39 0432 730153
serviscividale@servis.it

Zgonik
Proseška postaja, 26/F
34010 Zgonik
Tel.: +39 040 225011
Fax: +39 040 2529514
serviskras@servis.it

Dolina
Obrtna cona Dolina, 507/3
34018 Dolina
Tel.: +39 040 228537
Fax: +39 040 8326217
servisdolina@servis.it


Servis d.o.o.

Servis d.o.o. je nastal leta 1988, ko se je iz uradov za davčno svetovanje Slovenskega deželnega gospodarskega združenja rodilo samostojno računovodsko podjetje. S profesionalnim delom naših uslužbencev in sodelavcev, štirimi sedeži, ki se nahajajo v Čedadu, Zgoniku, Trstu in Dolini spada danes Servis med vodilne na svojem področju.

 

Storitve podjetja Servis:

 • obračunavanje plač in knjigovodstvo za vse vrste podjetij;
 • obračunavanje za dohodnino in DDV;
 • svetovanje na delovnopravnem področju;
 • davčno in pravno svetovanje;
 • obračunavanje prispevkov;
 • davčne prijave;
 • varnost pri delu;
 • kupoprodajne, najemne, donacijske in druge pogodbe;
 • različne prijave (Ustanavljanje in zapiranje podjetja ter vpis v obrtno-podjetniško/gospodarsko/drugo zbornico);
 • mednarodno svetovanje.

 

Kontakti

Trst
Ulica Cicerone, 8
34133 Trst
Tel.: +39 040 6724811
Fax: +39 040 6724850
servis@servis.it
www.servis.it

Čedad
Ulica Manzoni, 25
33043 Čedad
Tel.: +39 0432 730153
Fax: +39 0432 730153
serviscividale@servis.it

Zgonik
Obrtna cona Zgonik
Proseška postaja, 29/F
34010 Zgonik (TS)
Tel: +39 040 225011
Fax: +39 040 2529514
serviskras@servis.it

Dolina
Obrtna cona Dolina, 507/3
34018 Dolina(TS),  Italija
Tel.: +39 040 228537
Fax: +39 0408326217
servisdolina@servis.it


Servis Koper - Capodistria d.o.o.

Podjetje SERVIS KOPER, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2004 v Kopru, z namenom, da bi nudilo podjetnikom, predvsem obrtnikom, svetovalne storitve in pomoč pri internacionalizaciji slovenskih podjetij v Italiji in obratno. SDGZ je danes edina italijanska organizacija, ki ima svoje svetovalno podjetje v Sloveniji, kar omogoča neposredno prisotnost na slovenskem tržišču in neposredni stik s slovenskimi javnimi in zasebnimi organizacijami. 

 

Storitve podjetja Servis Koper d.o.o.:

 • svetovanje in zastopanje pri postopkih ustanavljanja, preoblikovanja in zapiranja podjetij;
 • davčno, pravno in finančno svetovanje;
 • svetovanje in izdelava poslovnih in finančnih projektov;
 • pomoč pri pridobivanju primernih virov financiranja;
 • računovodske in knjigovodske storitve.

 

Kontakt

Staničev trg, 1
6000 Koper - Capodistria Slovenia
Tel.: +386 5 62 78 275 - Fax: +386 5 62 78 277 info@servis-koper.si


Evropski Center

 
Ustanovljen leta 2007, s sedežem v Novi Gorici, v partnerstvu s SDGZ – Slovensko deželno gospodarsko združenje s Trsta, oziroma njenega podjetja Euroservis d.o.o. in GZS – Gospodarsko zbornico Slovenije. 
 
Leta 2011 Euroservis d.o.o. postane edini lastnik. Osrednje dejavnosti Evropskega centra so sledeče:

Europrojektiranje

 • projektiranje, izdelava, predstavitev in izvajanje projektov v sklopu evropskih programov financiranja;
 • iskanje in usklajevanje delovanja partnerjev projektov v Italiji, Sloveniji in drugih državah;
 • črpanje finančnih sredstev za podjetja in druge subjekte iz evropskih programov in drugih virov, ki jih predvidevata deželna in državna zakonodaja v Italiji in Sloveniji;
 • izdelava finančnih planov, monitoraža in obračunavanje;
 • strokovna podpora podjetjem, zavodom in neprofitnim organizacijam
 • organizacija seminarjev in posvetov.

Ustanavljanje podjetij v Sloveniji:

Evropski center nudi italijanskim družbam podporo pri ustanovitvi podjetja ali enote v Sloveniji in obratno, poleg strokovne pomoči in svetovanja pri novem poslovanju podjetja.

Servis prevajanja in tolmačenja

Evropski center skupaj z Euroservisom koordinira skupino 200 prevajalcev in nudi usluge prevajanja in tolmačenja v različnih jezikih: italijanščina, slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina, ruščina. Storitve opravlja za različne subjekte: podjetja, javne uprave, neprofitne organizacije, idr.

 

Kontakti

Euroservis Srl
Ulica Marco Tullio Cicerone 4
34133 Trst, Italija
Fax: +39 - 040 - 762792
email: info@euroservis.eu

hide +39 - 040 - 762712

 

Zadnje novice

1506

JAVNI RAZPISI V-A SLOVENIJA - ITALIJA 2014-2020

Programsko obdobje 2014 - 2020

Na spletni strani programa ...

2901

NOV EVROPSKI PROJEKT ODOBREN: HORIZON 2020!

Euroservis je sodeloval z italijansko Fundacijo Umberto Veronesi...