Projekti

horizon

STEM4YOUTH

Oblikovanje 2007-2013
Promotion of STEM education by key scientific challenges and their impact on our life and career perspectives
ea-sea-way

EA SEA-WAY

Oblikovanje 2007-2013
Europe-Adriatic SEA-WAY
hera

HERA

Oblikovanje 2007-2013
Sustainable tourism management of Adriatic HERitage
carso-kras

CARSO-KRAS

Oblikovanje 2007-2013
Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
adria-a

ADRIA A

Oblikovanje 2007-2013
Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja
jezic

JEZIKLINGUA

Oblikovanje 2007-2013
Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
sigma

SIGMA 2

Oblikovanje 2007-2013
Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti
icon-logo

ICON

Oblikovanje 2007-2013
Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo
e-health

E-HEALTH

Oblikovanje 2007-2013
E-Zdravje na čezmejnem območju
lex

LEX

Oblikovanje 2007-2013
Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji
eduka

EDUKA

Oblikovanje 2007-2013
Vzgajati k različnosti
julius

JULIUS

Oblikovanje 2007-2013
Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana