Skip to content

Ekipa zaposlenih

Erik Švab

Predsednik in pooblaščeni upravitelj, član podjetja, Project Manager Senior na področju evropskih projektov

Moje področje dela

 • Koordinacija, strategija in trženje storitev podjetja Euroservis,
 • projektni in finančni vodja evro-projektov,
 • internacionalizacija podjetij in zagotavljanje financiranja podjetjem,
 • energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije.

Kontakt

+39 040 762712

+39 040 762792

JEZIKI: Italijanski, slovenski, angleški, nemški, francoski, srbski, hrvaški

O MENI PRAVIJO:  …da sem profesionalen, kompetenten in zahteven.

MOJ MOTO:  Če želiš, da se stvari spremenijo, se moraš v prvi vrsti spremeniti ti sam!

KRAJŠI ŽIVLJENJEPIS:
Diplomiral sem iz prava na Univerzi v Trstu, smer Mednarodno pravo. Imam italijansko in slovensko državljanstvo. Sem poročen in oče treh otrok. Leta 2001 sem začel sodelovati s skupino SDGZ – Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem kot vodja Urada za Evropo ter vodja storitev prevajanja in tolmačenja.
Leta 2004 je bil eden od ustanoviteljev podjetja Euroservis d.o.o., kjer skrbi za koordinacijo vseh aktivnosti, predvsem pa za komercialno, strateško in tržno področje, kakor tudi za evroprojektiranje in tehnično asistenco v okviru različnih evropskih programov.
Leta 2007 je ustanovil Evropski center, podjetje za čezmejno gospodarsko sodelovanje v Sloveniji, ki ga vodi kot direktor. Leta 2009 je ustanovil prvi EGIZ – Evropsko gospodarsko interesno združenje med Italijo in Slovenijo, EGIZ Net Europe, ki deluje na področju informatizacije javne uprave in zdravstva, kjer je pooblaščeni upravitelj (www.neteurope.org).
Med letoma 2009 in 2013 je bil koordinator in direktor Lokalne akcijske skupine LAS KRAS, ki je bila ustanovljena kot javno-zasebno partnerstvo z namenom razvoja podeželja na območju Krasa. Leta 2013 je ustanovil drugi EGIZ – Jetnet za vzpostavitev sodelovanja med Italijo, Slovenijo in Japonsko na področju tehnologij za energetsko učinkovitost in “home automation” (www.jetnet-group.com).
Vpisan je na uradni seznam strokovnjakov dežele Furlanije Julijske krajine na področju evropskih projektov kot Project Manager senior.
Kot novinar je sodeloval z različnimi slovenskimi, italijanskimi in mednarodnimi časopisi in revijami, pri snovanju radijskih in televizijskih programov ter spletnih strani. Je avtor in urednik več kot 10 publikacij, knjig in vodnikov.
Več kot 20 let se je ukvarjal s plezanjem in z alpinizmom na vrhunskem in profesionalnem nivoju ter preplezal preko 500 smeri v hribih; bil je prvi Italijanski prvak v lednem plezanju in član več alpinističnih izven evropskih odprav. Je častni član Italijanskega akademskega alpinističnega kluba in American Alpine Club.

RAD IMAM:  družino, športne aktivnosti na prostem, kot npr. planinarjenje in alpinizem, tek na smučeh, gorsko kolesarjenje in jadranje, kot tudi branje pustolovskih romanov.

Kristina Valencic

Project Manager Senior in ustanovna članica podjetja

Moje področje dela

 • Iskanje razpoložljivih virov financiranja, pisanje projektov, iskanje partnerjev v projektih,
 • Gvodenje aktivnosti in finančnega načrta,
 • projektno in finančno vodenje,
 • koordinacija in vodenje partnerjev, jezikovna podpora, zagotavljanje podpornih storitev (help desk),
 • organizacija srečanj in dogodkov.

Kontakt

+39 040 762712 - interna št. 8

+39 349 6253652

JEZIKI: Italijanski, slovenski, angleški, nemški, hrvaški.

O MENI PRAVIJO: …da sem razumevajoča, profesionalna in ustvarjalna.

MOJ MOTO: Prihodnost pripada tistim, ki zaupajo lepoti svojih sanj.

KRAJŠI ŽIVLJENJEPIS:
Diplomirala sem iz političnih ved. Sem poročena in mati dveh deklic. Moje sodelovanje s skupino SDGZ se je pričelo leta 1999, ko sem bila zadolžena za zagotavljanje financiranja manjšim in srednjim podjetjem, za internacionalizacijo podjetij in programe EU. Pri podjetju Euroservis sem kot ustanovna članica zaposlena vse od leta 2004. Kot višji projektni vodja sledim projektom s področja čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, sodelujem pri aktivnostih evro-projektiranja in tehnične podpore, še zlasti za neprofitna združenja in javne zavode. Od leta 2013 sodelujem z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino.

RADA IMAM:  Potovanja, morje, glasbo, kino, fotografijo in vse oblike umetnosti.

Monica Sabadin

Podpredsednica, poslovna sekretarka in članica podjetja

Moje področje dela

 • Vodenje administrativnega in računovodskega poslovanja podjetja, upravljanje z razpoložljivimi sredstvi
 • koordinacija storitev prevajanja in tolmačenja,
 • varovanje osebnih podatkov in nadzor nad varstvom pri delu, nadzor nad finančnimi tokovi,
 • upravljanje administrativnega gradiva za sodelovanje v postopkih javnega naročanja,
 • podpora podjetjem na tujih trgih,
 • odgovorna za administrativno in finančno vodenje podjetja Euroservis.

Kontakt

+39 040 762712 - interna št. 4

+39 349 6257116

JEZIKI: Italijanski, slovenski, angleški, nemški.

O MENI PRAVIJO: …da sem umirjena, potrpežljiva in natančna.

MOJ MOTO: Nikoli ne prenehaj sanjati!

KRAJŠI ŽIVLJENJEPIS:
Moj materni jezik je tako italijanščina kot slovenščina. Moje sodelovanje s podjetjem Euroservis sega v leto 2011, ko sem uspešno zaključila šolanje na Trgovskem tehničnem zavodu Žiga Zois v Gorici. V podjetju sem bila sprva zadolžena za administrativno podporo, po opravljeni delovni praksi pa sem sodelovala pri promociji podjetja, pridobivanju certifikatov za področja, na katerih deluje podjetje, ter pri zagotavljanju podpore podjetjem, ki poslujejo v tujini.

RADA IMAM:  Glasbo, morje, kulinariko, smeh, učenje in spoznavanje novih področij.

Andrej Bertok

Project Manager in član podjetja

Moje področje dela

 • Iskanje razpoložljivih virov financiranja, pisanje projektov, iskanje projektnih partnerjev,
 • vodenje projektnih aktivnosti in monitoring finančnega načrta,
 • projektno in finančno vodenje,
 • koordinacija in vodenje partnerjev, jezikovna podpora, zagotavljanje podpornih storitev (help desk).

Kontakt

+39 040 762712 - interna št. 2

+39 347 1758971

JEZIKI: Italijanski, slovenski, angleški, hrvaški.

O MENI PRAVIJO:  vesten, diplomatski, družaben

MOJ MOTO: The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. (S. Jobs)

KRAJŠI ŽIVLJENJEPIS:
Slovenski državljan, diplomiral na univerzitetni stopnji iz Medkulturnih ved in tehnik – smer Sprejem in mednarodno sodelovanje na Univerzi v Trstu. Kasneje je nadaljeval študij na isti Univerzi, kjer je pridobil akademski naziv PhD in Transborder Policies for daily life. Od leta 2006 dela na evropskih projektih in že več kot deset let opravlja dejavnost turističnega vodnika in spremljevalca ter prevaja iz slovenskega v italijanski jezik in obratno. Od leta 2014 ja zaposlen na Euroservisu in se ukvarja s pripravo in ocenjevanjem novih projektnih predlogov.

RAD IMAM: Mednarodna politika, turizem, zgodovina, tehnologija